Bod č.34a.:

TN/3 - Změny textu akcionářské smlouvy mezi městem Plzní a EP Infrastructure, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – znění akcionářské smlouvy schválené usnesením ZMP č. 201 ze dne 24. 5. 2018)
Příloha č.2 (č. 2 – usnesení ZMP č. 201 ze dne 24. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX