Bod č.20a.:

NámK/2 - Spolufinancování akce „SM Plzeň – Litice – Přístavba hasičské zbrojnice“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Potvrzení o schválení dotace usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 697/18 ze dne 11. 6. 2018)
Příloha č.2 (č. 2: ZMO Plzeň 6 – Litice č. 40/17 ze dne 15. 5. 2017)
Příloha č.3 (č. 3: ZMP č. 216 ze dne 25. 5. 2017)
Příloha č.4 (č. 4: ZMP č. 372 ze dne 7. 9. 2017)
Příloha č.5 (č. 5: ZMO Plzeň 6 – Litice č. 12/18 ze dne 5. 2. 2018) (*)
Příloha č.6 (č. 6: RMP č. 314 ze dne 5. 4. 2018)
Příloha č.7 (č. 7: RMP č. 604 ze dne 31. 5. 2018)
Příloha č.8 (č. 8: ZMO Plzeň 6 – Litice č. 56/18 ze dne 18. 6. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX