Bod č.4a.:

PRIM/4 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora paní Vlastě Noskové

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:279 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX