Bod č.105a.:

ORG/3 - Vyjádření vlastníků Společenství domu Krašovská 4 "proti Bytovému domu Krašovská"

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX