Bod č.105b.:

ORG/4 - Nesouhlas Společenství vlastníků domů Krašovská 6 - 14 s prodejem pozemků v k. ú. Bolevec

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX