Bod č.105c.:

ORG/5 - Námitka Ing. Ženíška k vyvěšenému záměru města Plzně prodat oddělené části pozemků v k. ú. Bolevec

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX