Bod č.4.:

EK/1 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací a finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení FV ZMO 3 č. 6 z 21.5.2018)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 248 z 11.06.2018) (*)
Příloha č.3 (Žádost č. 23)
Příloha č.4 (Žádost č. 24)
Příloha č.5 (Žádost č. 25)
Příloha č.6 (Žádost č. 26)
Příloha č.7 (Žádost č. 27)
Příloha č.8 (Žádost č. 28)
Příloha č.9 (Žádost č. 29)
Příloha č.10 (Žádost č. 30)
Příloha č.11 (Žádost č. 31)
Příloha č.12 (Žádost č. 32)
Příloha č.13 (Žádost č. 33)
Příloha č.14 (Žádost č. 34)
Příloha č.15 (Žádost č. 35)
Příloha č.16 (Žádost č. 36)
Příloha č.17 (Žádost P5)
Příloha č.18 (Žádost P6)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:50 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX