Bod č.8.:

EK/5 - 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí finančních prostředků pro Městskou policii Plzeň

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 248 z 11.6.2018) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:54 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX