Bod č.12.:

EK/9 - 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - navýšení použití sociálního fondu

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:58 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX