Bod č.13.:

EK/10 - 29. rozpočtové opaření rozpočtu roku 2018 - zapojení přijatého příjmu z prodeje dlouhodobého majetku do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:59 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX