Bod č.17.:

EK/14 - 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SSI)
Příloha č.2 (Žádost KTAJ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:63 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX