Bod č.18.:

EK/15 - 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO Plzeň 3 na akci "Rekonstrukce zeleně v parku na nám. Míru"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 838 z 28.6.2018)
Příloha č.2 (Žádost )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:64 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX