Bod č.19.:

EK/16 - 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, p. o., na projekt s názvem "Šablona pro 61. MŠ Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (avízo)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:65 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX