Bod č.2.:

TN/1 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1. Stanovisko Ministerstva vnitra sp. zn. MV-36470-2/ODK-2014)
Příloha č.2 (č. 2. Stanovisko Ministerstva vnitra sp. zn. MV-36470 4/ODK-2014)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2018

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX