Bod č.21.:

EK/18 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení FV ZMO 3 č. 7 z 23.7.2018)
Příloha č.2 (Žádost č. 37)
Příloha č.3 (Žádost č. 38)
Příloha č.4 (Žádost č. 39)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:67 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX