Bod č.25.:

SVV/3 - Pojmenování ulice v k. ú. Radobyčice p. č. 854/2

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.2 (Mapová příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:71 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX