Bod č.26.:

SVV/4 - Pojmenování ulic v k. ú. Valcha

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.2 (Mapová příloha)
Příloha č.3 (Mapová příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:72 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX