Bod č.22.:

EK/19 - Stanovisko k novele vyhlášky statutárního města Plzně o místních poplatcích

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Příloha č.2 (Návrh novely vyhlášky)
Příloha č.3 (Požadavky na poskyovatele carsharingu)
Příloha č.4 (Usnesení na carsharing)
Příloha č.5 (Důvodová zpráva RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:68 rok:2018

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 13.8.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX