Bod č.9.:

EAP/1 - Návrh změny obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis (e-mail) Ing. Taťány Vítové ze dne 24.7.2018)
Příloha č.2 (Vyhl.statut. města Plzně o změně vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004 o místním popl. za užívání veřej. prostr.)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 843 ze dne 28.6.2018)
Příloha č.4 (Příloha č. 1 k Usnesení RMP č. 843 ze dne 28.6.2018 - Požadavky na poskytovatele carsharingu ve statut. městě Plzni)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX