Bod č.10.:

EAP/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - červen 2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 6 2018 - Obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 6 2018 - textová část) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1 - 6 2018 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX