Bod č.11.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO č. 6/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX