Bod č.13.:

MAI/1 - Darování židlí, stolů a informačních panelů Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh darovací smlouvy ) (*)
Příloha č.2 (Seznam darovaných movitých věcí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX