Bod č.17.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2018

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 07-09/2018)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 07-09/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX