Bod č.15.:

MAI/2 - Akce probíhající v roce 2018 - dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX