Bod č.54.:

BYT/1 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Ireny Housarové, byt č. 62, Lábkova 14, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z BK RMP)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX