Bod č.12.:

EAP/5 - Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2018, zrušení blokace ve FRR MO P2-Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX