Bod č.102.:

BYT/4 - Stav bytového fondu města Plzně k 30. 6. 2018

(předkladatel:Bc. Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX