Bod č.110.:

OPM/1 - Dílčí zhodnocení celoročního projektu Plzeň 2018, kterým se město připojilo k národním oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu

(předkladatel:Mgr. Komišová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX