Bod č.8.:

BEZP/1 - Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám s Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a změna účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 1 ke smlouvě 2018/000668/1)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/000672/1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX