Bod č.38.:

OŠMT/4 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou budou stanoveny školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně)
Příloha č.2 (č. 2 - zápis z jednání Komise právní a pro Statut města ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.3 (č. 3 - výňatek ze zápisu z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 7. 11. 2017)
Příloha č.4 (č. 4 - výňatek ze zápisu z jednání Komise právní a pro Statut města ze dne 7. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:411 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX