Bod č.50.:

OK/4 - Změna dramaturgie a rozpočtu projektu č. P/I/15 – Zahraniční koncerty/2018 společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o. (IČO 61775134)

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o. (IČO 61775134) ze dne 10. 8. 2018)
Příloha č.2 (Výpis z veřejného rejstříku společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX