Bod č.15.:

FIN/1 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozhodnutí (změna))
Příloha č.2 (podmínky dotace)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 296/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX