Bod č.19.:

TN+NámK/1 - Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – usnesení ZMP č. 205 ze dne 24. 5. 2018) (*)
Příloha č.2 (č. 2 – usnesení ZMP č. 199 ze dne 24. 5. 2018)
Příloha č.3 (č. 3 – dopisy Mgr. Pavla Šindeláře, náměstka primátora, ze dne 14. 8. 2018 )
Příloha č.4 (č. 4 – písemná odpověď Ing. Petra Paukera, Ph.D., jednatele CARBOUNION)
Příloha č.5 (č. 5 – usnesení RMP č. 857 ze dne 23. 8. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX