Bod č.111.:

OSS+BYT/4 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni

(předkladatel:Mgr. Hynková, MBA, Ing. Z. Švarc)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX