Bod č.96.:

EVID/4 - Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Vodní Újezd

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (soupis nároků na LV č. 978 k. ú. Vodní Újezd)
Příloha č.2 (mapa nároků na LV č. 978 k. ú. Vodní Újezd)
Příloha č.3 (nový soupis nároků na LV č. 978 k. ú. Vodní Újezd)
Příloha č.4 (mapa nového soupisu nároků na LV č. 978 k. ú. Vodní Újezd)
Příloha č.5 (orientační letecký snímek)
Příloha č.6 (text úplného znění § 11 zák. č. 139/2002 Sb.)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP z jednání dne 21. 8. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 969 ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX