Bod č.57.:

BYT+OSS/6 - Záměr dalšího nakládání s nemovitými věcmi na adrese sady Pětatřicátníků č. or. 27 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Geometrický plán )
Příloha č.2 (Výpis KN)
Příloha č.3 (Podrobný popis budovy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX