Bod č.98.:

EVID/6 - Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Nohejbalového oddílu Pavlovsko, z.s.)
Příloha č.2 (evidenční list)
Příloha č.3 (foto lavic)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 8. 2018)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 967 ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX