Bod č.99.:

EVID/7 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole Klatovy, Základní škole a mateřské škole Vrhaveč, ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Městysi Chudenice, Centru Narovinu o.p.s. a Základní škole Vimperk

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (žádost Základní a mateřské školy Vrhaveč, p.o.)
Příloha č.4 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.5 (žádost Základní umělecké školy Josefa Kličky, Klatovy)
Příloha č.6 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.7 (žádost Městyse Chudenice)
Příloha č.8 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.9 (žádost Centra Narovinu o.p.s.)
Příloha č.10 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.11 (projekt Centra Narovinu o.p.s.)
Příloha č.12 (žádost základní školy Vimperk)
Příloha č.13 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.14 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.15 (usnesení RMP č. 815 ze dne 28. 6. 2018)
Příloha č.16 (usnesení RMP č. 966 ze dne 23. 8. 2018)
Příloha č.17 (usnesení RMP č. 970 ze dne 23. 8. 2018)
Příloha č.18 (usnesení RMP č. 979 ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX