Bod č.13.:

ŘEÚ/1 - Doplnění a sjednocení rozsahu pravomocí Rady města Plzně k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2006)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení ZMP č. 610 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení ZMP č. 221 ze dne 14. 5. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení FV ZMP č. 8/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX