Bod č.14.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2018

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření související s rozdělením volných zdrojů)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 -Souvztažné rozpočtové opatření)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 2)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí Odboru investic )
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX