Bod č.101.:

ŘEÚ/3 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2018

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2018)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Kompletní zpráva)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Podrobný rozpis využití investičních fondů příspěvkových organizací MP)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 9/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX