Bod č.97.:

EVID/5 - Dar přístroje COPPERNIC C-One EID MRZ v2 včetně příslušenství Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Korespondence k přijetí daru)
Příloha č.2 (Doporučení KNM)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 980 ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX