Bod č.31.:

KŽP/4 - Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce zeleně ve středovém pásu v ulici U Prazdroje“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX