Bod č.33.:

KŽP/6 - Žádost Sdružení přátel Arboreta Sofronka o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vybavení závlahy v Arboretu Sofronka novým čerpadlem“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX