Bod č.73.:

MAJ/16 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 241/2017, usnesení ZMP č. 111/2017)
Příloha č.2 (zákres)
Příloha č.3 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.4 (doporučení KNM)
Příloha č.5 (usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX