Bod č.23.:

OI/3 - Změna usnesení ZMP č. 314 ze dne 21. 6. 2018 ve věci udělení výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Lobezské ulice - PDPS"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX