Bod č.69.:

MAJ/12 - Výkup a prodej nemovitých věcí v k. ú. Plzeň, zřízení služebnosti, nevyužití předkupního práva – Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (geometrické plány)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek (prodej z majetku města Plzně))
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek (výkup do majetku města Plzně))
Příloha č.8 (doporučení KNM)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:443 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX