Bod č.20.:

KŘTÚ/1 - Plán udržitelné mobility Plzně – doplnění opatření o Metropolitní dispečink

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Karta opatření Plánu udržitelné mobility č. 92 – Metropolitní dispečink)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu č. 8 důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Záznam z jednání KD RMP dne 7. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX