Bod č.21.:

KŘTÚ/2 - Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2018

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha „A“ zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace - stav k 30. 6. 2018)
Příloha č.2 (Příloha „A“ zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace - stav k 30. 6. 2018)
Příloha č.3 (Příloha „A“ a „B“ zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace - stav k 30. 6. 2018)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX