Bod č.64.:

MAJ/7 - Výkup spoluvlastnických podílů k celku pozemků parc. č. 8585/3 a 8585/4 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od dvou fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (vyjádření MO P3) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:438 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX